Tin tức tổng hợp


blog image

InfoPlus Tài Trợ và Đồng Hành Cùng Khoa Kế Toán Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

08/11/2023
  • 306
  • 34
  • 122

Ngày 30/9/2023, InfoPlus tự hào khi được tham dự buổi khai giảng của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức với tư cách nhà tài trợ.. Sự kiện quan trọng này đánh dấu một bước quan trọng trong việc thúc đẩy chất lượng giáo dục và phát triển tương lai cho các sinh viên Kế Toán.

Chương trình khuyến mãi